Stadig dyrere strøm tvinger frem nye og rimeligere energikilder. Varmepumpe er miljøvennlig og garantert lønnsomt. For den som ønsker å redusere strømutgiftene, er varmepumpe løsningen. To tredeler av ditt oppvarmingsbehov hentes rett opp av bakken. ABE Boring AS prosjekterer, borer for kollektor og installerer varmepumpe og reduserer oppvarmingskostnaddene for deg.

En energibrønn henter energi fra grunnen og flytter den inn i huset ditt. Hvordan virker en energibrønn?

En energibrønn benytter seg av en varmepumpe som regelrett pumper energien som finnes i grunnen inn i huset ditt.

Normalt vil energi i form av varme strømme fra der det er varmt til der det er kaldt. Men ved hjelp av en varmepumpe kan man snu denne strømmen slik varmen strømmer i motsatt retning. Dette gjør at varme kan hentes ut i fra grunnen i en energibrønn og inn i huset ditt selv om det kun er 5 grader i fjellet og behagelige 20 grader i huset. Fjellgrunnen vil under ca.15 meter holde en temperatur på ca 5 grader året rundt. Dette gjør at du har en utømmelig varmeressurs rett under huset ditt.

La oss jobbe sammen!

Øst

Askim

Askimveien 508, 1816 SKIPTVET
901 57 977
abeboring@live.no

Nord

Alta

Nedre Kronstad 1, 9515 ALTA
970 66 998
post@parken-as.no

Vest

Vestnes

Myrateigen 24, 6390 VESTNES
906 45 664
bjerknes.arve@gmail.com